اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
شش کلاه تفکر Six Thinking Hats
۱۸۷۴
۰ از ۵۱ فصل


در عصر حاضر، ادوارد دبونو به عنوان یکی از پیشگامان «تفکر خلاق» و یکی از برجسته ترین مربیان آموزش «تفگر به عنوان یک مهارت» شناخته شده است. او بنیانگذار نظریه «تفکر جانبی» است که در حال حاضر در واژه‌نامه انگلیسی آسفورد به صورت رسمی از آن نام برده شده است. او نویسنده کتابهای بسیار زیادی است که به بیست زبان ترجمه شده اند. بسیاری از شرکت های بزرگ از جمله «آی بی ام» رهنمودهای دکتر دبونو در شیوه تفکر را به کار برده اند.

سرچشمه تمامی نیروهای انسان، تفکر است. با این وجود هرگز نمی توانیم ادعا کنیم که در این مهارت انسانی که پرارزش ترین توانایی ماست، کامل شده ایم. هرقدر که در آن متبحر شده باشیم، باز هم باید بخواهیم بهتر و بهتر بیندیشیم.

«ادوارد دبونو»

امروزه متاسفانه متناسب با اهمیت انديشه و نقش سرنوشت ساز آن، به اندیشه پرداخته نشده و هنوز مهارتهای فکری جزء آموزش و پرورش درنیامده است. ضرورت دارد تا از دوران کودکی درست اندیشی و تفکر خلاق و مهارتهای آن در خانواده، مهدکودک، دبستان، راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه و همین طور رسانه ها تدریس شود.

«دکتر عیسی جلالیه»

نام

تاریخ ۱۴:۳۱ ۹۹.۰۴.۲۲

امتیاز


0px
0px
 • مقدمه دکتر عیسی جلالی
 • مقدمه
 • فصل ۱: بازیگری (اگر نقش کسی را بازی کنید که د رحال فکر کردن است، واقعا به فکر فرو خواهید رفت)
 • فصل :۲ برسر گذاشتن یک کلاه( فرایندی ظریف و سنجیده)
 • فصل ۳: قصد وعمل
 • فصل ۴: ایفای نقش (تعطیلاتی برای (من))
 • فصل ۵: ساختارهای فکری _ شیمیایی
 • فصل ۶: هدف از کابرد شش کلاه تفکر
 • فصل ۷: شش کلاه، شش رنگ
 • فصل ۸: کلاه سفید (واقعیت ها و ارقام)
 • فصل ۹: تفکر با کلاه سفید (واقعیت از نظر چه کسی؟)
 • فصل ۱۰: تفکر با کلاه سفید (برخورد با اطلاعات به سبک ژاپنی: وارد کردن اطلاعات به کامپیوتر)
 • فصل ۱۱: تفکر با کلاه سفید (واقعیتها، حقایق و فلاسفه)
 • فصل ۱۲: تفکر با کلاه سفید(چه کسی کلاه ار بر سر می گذارد؟)
 • فصل ۱۳: خلاصه تفکر با کلاه سفید
 • فصل ۱۴: تفکر با کلاه قرمز(احساسات و عواطف)
 • فصل ۱۵: تفکر با کلاه قرمز (جایگاه احساسات و تفکر)
 • فصل ۱۶:تفکر با کلاه قرمز (در یافت های آنی و الهامات)
 • فصل ۱۷: تفکر با کلاه قرمز(بیان آنی احساسات)
 • فصل ۱۸: تفکر با کلاه قرمز (کاربرد احساسات)
 • فصل ۱۹: تفکر با کلاه قرمز (زبان احساسات)
 • فصل ۲۰: خلاصه تفکر با کلاه قرمز
 • فصل ۲۱: کلاه سیاه (آیا استفاده از این کلاه اشکالی دارد؟)
 • فصل ۲۲: تفکر با کلاه سیاه (موضوع و روش)
 • فصل ۲۳: تفکر با کلاه سیاه (گذشته و آینده)
 • فصل ۲۴: تفکر با کلاه سیاه (تساهل منفی)
 • فصل ۲۵: تفکر با کلاه سیاه (کدام یک مقدم اند: مثبت یا منفی؟)
 • فصل ۲۶: خلاصه تفکر با کلاه سیاه
 • فصل ۲۷: کلاه زرد (محقق مثبت)
 • فصل ۲۸: تفکر با کلاه زرد (طیف تفکرات مثبت)
 • فصل ۲۹: تفکر با کلاه زرد (دلایل و پشتوانه های مثبت)
 • فصل ۳۰: تفکر با کلاه زرد (تفکر سازنده)
 • فصل ۳۱: تفکر با کلاه زرد (گمانه زنی)
 • فصل ۳۲: تفکر با کلاه زرد (و ارتباط آن با خلاقیت)
 • فصل ۳۳: خلاصه تفکر با کلاه زرد
 • فصل ۳۴: کلاه سبز (تفکر خلاق _ تفکر جانبی)
 • فصل ۳۵: تفکر با کلاه سبز (تفکر جانبی)
 • فصل ۳۶: تفکر با کلاه سبز (حرکت به جای قضاوت)
 • فصل ۳۷: تفکر با کلاه سبز (نیاز به (انگیزش))
 • فصل ۳۸: تفکر با کلاه سبز (راه های دیگر)
 • فصل ۳۹: تفکر با کلاه سبز (شخصیت ومهارت)
 • فصل ۴۰: تفکر با کلاه سبز (پس از تولد یک نظر، چه بر سر آن می آید؟)
 • فصل ۴۱: خلاصه تفکر با کلاه سبز
 • فصل ۴۲: کلاه آبی(نظرات بر تفکر)
 • فصل ۴۳: تفکر با کلاه آبی (تمرکز)
 • فصل ۴۴: تفکر با کلاه آبی (طراحی نرم افزار تفکر)
 • فصل ۴۵: تفکر با کلاه آبی (جمع بندی ها و نتایج)
 • فصل ۴۶: تفکر با کلاه آبی (مراقبت و نظارت)
 • فصل ۴۷: خلاصه تفکر با کلاه آبی
 • نتیجه گیری
 • خلاصه روش تفکر با شش کلاه
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
عنوان و نام پدی آور: شش کلاه برای شش تفکر/ دکتر ادوارد دبونو
مترجم: آذین ایزدی فر
طرح جلد: سیاوش نصری
سال چاپ: ۱۳۹۴
نوبت چاپ: دوازدهم
شابک: ۶-۷-۹۰۱۸۴-۹۶۴
 • مقدمه دکتر عیسی جلالی
 • مقدمه
 • فصل ۱: بازیگری (اگر نقش کسی را بازی کنید که د رحال فکر کردن است، واقعا به فکر فرو خواهید رفت)
 • فصل :۲ برسر گذاشتن یک کلاه( فرایندی ظریف و سنجیده)
 • فصل ۳: قصد وعمل
 • فصل ۴: ایفای نقش (تعطیلاتی برای (من))
 • فصل ۵: ساختارهای فکری _ شیمیایی
 • فصل ۶: هدف از کابرد شش کلاه تفکر
 • فصل ۷: شش کلاه، شش رنگ
 • فصل ۸: کلاه سفید (واقعیت ها و ارقام)
 • فصل ۹: تفکر با کلاه سفید (واقعیت از نظر چه کسی؟)
 • فصل ۱۰: تفکر با کلاه سفید (برخورد با اطلاعات به سبک ژاپنی: وارد کردن اطلاعات به کامپیوتر)
 • فصل ۱۱: تفکر با کلاه سفید (واقعیتها، حقایق و فلاسفه)
 • فصل ۱۲: تفکر با کلاه سفید(چه کسی کلاه ار بر سر می گذارد؟)
 • فصل ۱۳: خلاصه تفکر با کلاه سفید
 • فصل ۱۴: تفکر با کلاه قرمز(احساسات و عواطف)
 • فصل ۱۵: تفکر با کلاه قرمز (جایگاه احساسات و تفکر)
 • فصل ۱۶:تفکر با کلاه قرمز (در یافت های آنی و الهامات)
 • فصل ۱۷: تفکر با کلاه قرمز(بیان آنی احساسات)
 • فصل ۱۸: تفکر با کلاه قرمز (کاربرد احساسات)
 • فصل ۱۹: تفکر با کلاه قرمز (زبان احساسات)
 • فصل ۲۰: خلاصه تفکر با کلاه قرمز
 • فصل ۲۱: کلاه سیاه (آیا استفاده از این کلاه اشکالی دارد؟)
 • فصل ۲۲: تفکر با کلاه سیاه (موضوع و روش)
 • فصل ۲۳: تفکر با کلاه سیاه (گذشته و آینده)
 • فصل ۲۴: تفکر با کلاه سیاه (تساهل منفی)
 • فصل ۲۵: تفکر با کلاه سیاه (کدام یک مقدم اند: مثبت یا منفی؟)
 • فصل ۲۶: خلاصه تفکر با کلاه سیاه
 • فصل ۲۷: کلاه زرد (محقق مثبت)
 • فصل ۲۸: تفکر با کلاه زرد (طیف تفکرات مثبت)
 • فصل ۲۹: تفکر با کلاه زرد (دلایل و پشتوانه های مثبت)
 • فصل ۳۰: تفکر با کلاه زرد (تفکر سازنده)
 • فصل ۳۱: تفکر با کلاه زرد (گمانه زنی)
 • فصل ۳۲: تفکر با کلاه زرد (و ارتباط آن با خلاقیت)
 • فصل ۳۳: خلاصه تفکر با کلاه زرد
 • فصل ۳۴: کلاه سبز (تفکر خلاق _ تفکر جانبی)
 • فصل ۳۵: تفکر با کلاه سبز (تفکر جانبی)
 • فصل ۳۶: تفکر با کلاه سبز (حرکت به جای قضاوت)
 • فصل ۳۷: تفکر با کلاه سبز (نیاز به (انگیزش))
 • فصل ۳۸: تفکر با کلاه سبز (راه های دیگر)
 • فصل ۳۹: تفکر با کلاه سبز (شخصیت ومهارت)
 • فصل ۴۰: تفکر با کلاه سبز (پس از تولد یک نظر، چه بر سر آن می آید؟)
 • فصل ۴۱: خلاصه تفکر با کلاه سبز
 • فصل ۴۲: کلاه آبی(نظرات بر تفکر)
 • فصل ۴۳: تفکر با کلاه آبی (تمرکز)
 • فصل ۴۴: تفکر با کلاه آبی (طراحی نرم افزار تفکر)
 • فصل ۴۵: تفکر با کلاه آبی (جمع بندی ها و نتایج)
 • فصل ۴۶: تفکر با کلاه آبی (مراقبت و نظارت)
 • فصل ۴۷: خلاصه تفکر با کلاه آبی
 • نتیجه گیری
 • خلاصه روش تفکر با شش کلاه
 • مقدمه دکتر عیسی جلالی
 • مقدمه
 • فصل ۱: بازیگری (اگر نقش کسی را بازی کنید که د رحال فکر کردن است، واقعا به فکر فرو خواهید رفت)
 • فصل :۲ برسر گذاشتن یک کلاه( فرایندی ظریف و سنجیده)
 • فصل ۳: قصد وعمل
 • فصل ۴: ایفای نقش (تعطیلاتی برای (من))
 • فصل ۵: ساختارهای فکری _ شیمیایی
 • فصل ۶: هدف از کابرد شش کلاه تفکر
 • فصل ۷: شش کلاه، شش رنگ
 • فصل ۸: کلاه سفید (واقعیت ها و ارقام)
 • فصل ۹: تفکر با کلاه سفید (واقعیت از نظر چه کسی؟)
 • فصل ۱۰: تفکر با کلاه سفید (برخورد با اطلاعات به سبک ژاپنی: وارد کردن اطلاعات به کامپیوتر)
 • فصل ۱۱: تفکر با کلاه سفید (واقعیتها، حقایق و فلاسفه)
 • فصل ۱۲: تفکر با کلاه سفید(چه کسی کلاه ار بر سر می گذارد؟)
 • فصل ۱۳: خلاصه تفکر با کلاه سفید
 • فصل ۱۴: تفکر با کلاه قرمز(احساسات و عواطف)
 • فصل ۱۵: تفکر با کلاه قرمز (جایگاه احساسات و تفکر)
 • فصل ۱۶:تفکر با کلاه قرمز (در یافت های آنی و الهامات)
 • فصل ۱۷: تفکر با کلاه قرمز(بیان آنی احساسات)
 • فصل ۱۸: تفکر با کلاه قرمز (کاربرد احساسات)
 • فصل ۱۹: تفکر با کلاه قرمز (زبان احساسات)
 • فصل ۲۰: خلاصه تفکر با کلاه قرمز
 • فصل ۲۱: کلاه سیاه (آیا استفاده از این کلاه اشکالی دارد؟)
 • فصل ۲۲: تفکر با کلاه سیاه (موضوع و روش)
 • فصل ۲۳: تفکر با کلاه سیاه (گذشته و آینده)
 • فصل ۲۴: تفکر با کلاه سیاه (تساهل منفی)
 • فصل ۲۵: تفکر با کلاه سیاه (کدام یک مقدم اند: مثبت یا منفی؟)
 • فصل ۲۶: خلاصه تفکر با کلاه سیاه
 • فصل ۲۷: کلاه زرد (محقق مثبت)
 • فصل ۲۸: تفکر با کلاه زرد (طیف تفکرات مثبت)
 • فصل ۲۹: تفکر با کلاه زرد (دلایل و پشتوانه های مثبت)
 • فصل ۳۰: تفکر با کلاه زرد (تفکر سازنده)
 • فصل ۳۱: تفکر با کلاه زرد (گمانه زنی)
 • فصل ۳۲: تفکر با کلاه زرد (و ارتباط آن با خلاقیت)
 • فصل ۳۳: خلاصه تفکر با کلاه زرد
 • فصل ۳۴: کلاه سبز (تفکر خلاق _ تفکر جانبی)
 • فصل ۳۵: تفکر با کلاه سبز (تفکر جانبی)
 • فصل ۳۶: تفکر با کلاه سبز (حرکت به جای قضاوت)
 • فصل ۳۷: تفکر با کلاه سبز (نیاز به (انگیزش))
 • فصل ۳۸: تفکر با کلاه سبز (راه های دیگر)
 • فصل ۳۹: تفکر با کلاه سبز (شخصیت ومهارت)
 • فصل ۴۰: تفکر با کلاه سبز (پس از تولد یک نظر، چه بر سر آن می آید؟)
 • فصل ۴۱: خلاصه تفکر با کلاه سبز
 • فصل ۴۲: کلاه آبی(نظرات بر تفکر)
 • فصل ۴۳: تفکر با کلاه آبی (تمرکز)
 • فصل ۴۴: تفکر با کلاه آبی (طراحی نرم افزار تفکر)
 • فصل ۴۵: تفکر با کلاه آبی (جمع بندی ها و نتایج)
 • فصل ۴۶: تفکر با کلاه آبی (مراقبت و نظارت)
 • فصل ۴۷: خلاصه تفکر با کلاه آبی
 • نتیجه گیری
 • خلاصه روش تفکر با شش کلاه
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00