اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
سیطره بر جهان Dominate the world
- - - - -
۰ از ۵ فصل
نسخه دیجیتال
نسخه صوتی
نسخه چاپی

کتاب سیطره بر جهان که توسط سیدمرتضی آوینی نوشته شده است. دنیای امروزی علاوه بر آنکه در نقش های جغرافیایی زیادتر از تمام ادوار تاریخ دچار مرزبندی و تفرق شده می‌باشد ولی در واقعیت کشور واحدی بیشتر نبوده است با یک حکومت واحد. در تمام تاریخ استبدادگران و جبارانی همانند چنگیز و تیمور و ناپلئون بناپارت بوده‌اند که تفکرات حکومت واحد دنیای آنها را به کشور گشایی کشانده‌اند و گستره حاکمیتشان قسمت بزرگی از ربع مسکون را پوشانده ولی این آرزو هم اکنون تحقق نیافته و شاید انجام نگردد اما هم همچنان بر جای مانده باشد. در حال حاضر ولی تکنولوژی مدرن زمینه را آنگونه فراهم آورده است که دنیا قادر باشد نمونه جمع شده واحدی و یکپارچه، هماهنگ و با یک فرهنگ و تاریخ مشترک باشند. با صرف نظر از چیزی ما نظام آمریکا را شیطانی دانیم و یا خیر این حقیقی می باشد انکار ناپذیر و از بین عواملی که آمریکا را در این سلطه جهانی استکبار کمک کرده اند.

فهرست مطالب
متن
صوت
فهرست مطالب

  • در برابر فرهنگ واحد جهانی
  • صلیبی از خون سرخ
  • ارتش متحد اسلامی
  • انفجار اطلاعات
  • تکنولوژی ارتباطات


فهرست مطالب
برای پخش صوت، فصل مورد نظر را انتخاب کنید.

این کتاب فاقد فایل صوتی می باشد.

نام مهمان

تاریخ ۲۰:۵۱ ۹۸.۰۹.۱۴

امتیاز

0