اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
ساعت پی Watch time
۱۷۵۰
- - - - -
۰ از ۱۵ فصل


بخشی از متن کتاب
آلزایمر: در یک‌عصر تفتیده و شرجی تیرماه پا می‌گذاری به نانوایی. از دور سایه آشنایی می‌بینی که آمدن یا نیامدنش برایت هنوز قابل تشخیص نیست. اما هرکسی هست آشنایی است در ذهن تو که گاهی حتا نامش را به‌خاطر نمی‌آوری. شاید این پیش درآمدی‌ست به آلزایمر زودرس؟

نام

تاریخ ۲۱:۱۸ ۹۹.۰۳.۱۳

امتیاز


0px
0px
 • داستان شاباجی
 • داستان حسن پسرعمو
 • داستان قسمت مونس
 • داستان بازگشته
 • داستان برف
 • داستان فرنگیس
 • داستان درخت گردو
 • داستان خاموشی
 • داستان کابوس
 • داستان پنج شنبه خاکستری
 • داستان آلزایمر
 • داستان میوه ممنوعه
 • داستان کابوس های کودکی و اندرزهای مادران از وسوسه های رودخانه
 • داستان حکم
 • داستان اندوه وهم آن کابوس
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
عنوان و نام پدیدآور: ساعت پی/ فرهاد فلاح
صفحه آرایی و اجرا: مهرآگین مغانی
ویراستار: نشر آبنوش
طراح جلد: اکبر شاهانی
شابک: ۲-۸۱-۶۷۶۰-۶۲۲-۹۷۸
 • داستان شاباجی
 • داستان حسن پسرعمو
 • داستان قسمت مونس
 • داستان بازگشته
 • داستان برف
 • داستان فرنگیس
 • داستان درخت گردو
 • داستان خاموشی
 • داستان کابوس
 • داستان پنج شنبه خاکستری
 • داستان آلزایمر
 • داستان میوه ممنوعه
 • داستان کابوس های کودکی و اندرزهای مادران از وسوسه های رودخانه
 • داستان حکم
 • داستان اندوه وهم آن کابوس
 • داستان شاباجی
 • داستان حسن پسرعمو
 • داستان قسمت مونس
 • داستان بازگشته
 • داستان برف
 • داستان فرنگیس
 • داستان درخت گردو
 • داستان خاموشی
 • داستان کابوس
 • داستان پنج شنبه خاکستری
 • داستان آلزایمر
 • داستان میوه ممنوعه
 • داستان کابوس های کودکی و اندرزهای مادران از وسوسه های رودخانه
 • داستان حکم
 • داستان اندوه وهم آن کابوس
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00