اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
رویاهای پدرم My fathers dreams
۱۸۲۷
۰ از ۲۶ فصل


«رویاهای پدرم» برنده جایزه کتاب بریتانیا سال ۲۰۰۹ زندگی نامه باراک اوباما فرزند یک پدر سیاه‌پوست آفریقایی و یک مادر سفید پوست آمریکایی است، وی اولین آمریکایی ـ آفریقایی است که به عنوان نامزد ریاست جمهوری این کشور انتخاب گردید. اوباما در این کتاب زندگی چهل و چهارمین رئیس جمهور آمریکا و مشکلات و چالش های زندگی را روایت می کند؛ چالش هایی که او را با خود از قلب آمریکا به خانه آبا و اجدادی عمه اش در یک روستای کوچک آفریقایی می برند. اوباما سرانجام در کنیا با جنبه های تازه ای از خانواده ی آفریقایی خود آشنا می شود و حقایق تلخی را در مورد زندگی پدرش درمی یابد پدری که برایش همچون یک اسطوره بود. از آغاز تا هنگامی که وارد دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد شد و به موضوعاتی همچون نام اصلی‌اش «باراک حسین اوباما»، ماجراهای آشنایی مادر آمریکایی با پدر کنیایی‌اش وجدایی آن‌ها می‌گوید اوباما همچنین اولین تجربیاتش از نژادپرستی را در زمانی که نوجوان بود، تشریح کرده است. این داستان مربوط به سالهای پیش از زندگی سیاسی اوباما است.

نام

تاریخ ۱۱:۱۰ ۹۹.۰۴.۱۸

امتیاز


0px
0px
 • رویاهای پدرم
 • مقدمه‌ای بر چاپ ۲۰۰۴
 • مقدمه
 • بخش اول خاستگاه
 • فصل اول
 • فصل دوم
 • فصل سوم
 • فصل چهارم
 • فصل پنجم
 • فصل ششم
 • بخش دوم شیکاگو
 • فصل هفتم
 • فصل هشتم
 • فصل نهم
 • فصل دهم
 • فصل یازدهم
 • فصل دوازدهم
 • فصل سیزدهم
 • فصل چهاردهم
 • بخش سوم کنیا
 • فصل پانزدهم
 • فصل شانزدهم
 • فصل هفدهم
 • فصل هجدهم
 • فصل نوزدهم
 • فصل بیستم
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
عنوان و نام پدیدآور: رویاهای پدرم/ باراک اوباما
مترجم: ریتو بحری
ویراستار: زهرا مردانی
شابک: ۷-۰۸۲-۱۷۴-۹۶۴-۹۷۸
 • رویاهای پدرم
 • مقدمه‌ای بر چاپ ۲۰۰۴
 • مقدمه
 • بخش اول خاستگاه
 • فصل اول
 • فصل دوم
 • فصل سوم
 • فصل چهارم
 • فصل پنجم
 • فصل ششم
 • بخش دوم شیکاگو
 • فصل هفتم
 • فصل هشتم
 • فصل نهم
 • فصل دهم
 • فصل یازدهم
 • فصل دوازدهم
 • فصل سیزدهم
 • فصل چهاردهم
 • بخش سوم کنیا
 • فصل پانزدهم
 • فصل شانزدهم
 • فصل هفدهم
 • فصل هجدهم
 • فصل نوزدهم
 • فصل بیستم
 • رویاهای پدرم
 • مقدمه‌ای بر چاپ ۲۰۰۴
 • مقدمه
 • بخش اول خاستگاه
 • فصل اول
 • فصل دوم
 • فصل سوم
 • فصل چهارم
 • فصل پنجم
 • فصل ششم
 • بخش دوم شیکاگو
 • فصل هفتم
 • فصل هشتم
 • فصل نهم
 • فصل دهم
 • فصل یازدهم
 • فصل دوازدهم
 • فصل سیزدهم
 • فصل چهاردهم
 • بخش سوم کنیا
 • فصل پانزدهم
 • فصل شانزدهم
 • فصل هفدهم
 • فصل هجدهم
 • فصل نوزدهم
 • فصل بیستم
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00