اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
حقوق شهروندی Citizenship rights
- - - - -
۰ از ۵ فصل
نسخه دیجیتال
نسخه صوتی
نسخه چاپی

شهروندی  همانطور که روشن است از مشتقات شهر  است. شهروندی را قالب پیشرفته «شهرنشینی» می‌دانند. به باور برخی از کارشناسان ، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئولیت‌های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به «شهروند» ارتقا یافته‌اند...

فهرست مطالب
متن
صوت
فهرست مطالب

  • مفاهیم اولیه حقوق شهروندی
  • اهداف حقوق شهروندی
  • تاریخچه حقوق شهروندی
  • بررسی تطبیقی حقوق شهروندی در اسلام و غرب
  • منابع قانونی حقوق شهروندی


فهرست مطالب
برای پخش صوت، فصل مورد نظر را انتخاب کنید.

این کتاب فاقد فایل صوتی می باشد.

نام مهمان

تاریخ ۲۱:۴۱ ۹۸.۰۹.۱۴

امتیاز

0