اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
جادوی بیل گیتس ( دوازده راز مدیریت موفق مایکروسافت) The Magic of Bill Gates (Twelve Secrets of Microsoft's Successful Management)
۱۷۲۰


طی بیست سال گذشته، مایکروسافت از حد فعالیت دو دوست در یک اطاق کوچک به دومین شرکت بزرگ از نظر سرمایه گذاری در آمریکا تبدیل شده‌است. این تحول فقط معلول شانس، پول، کنجکاوی، یا روابط شخصی نبوده‌است. دلیل این اتفاق تنها آن بود که بیل گیتس شرکتی با سبک مدیریت منحصر به فرد خود تآسیس‌کرد. هسته قدرتمند مایکروسافت شیوه مدیریت آن است. شرکتهای دیگری هستند که نرم افزارهای بهتری تولید می‌کنند، بهتر به بازاریابی می‌پردازند، و اشتباهات کمتری در کارشان هست، اما هیچ شرکت بزرگ دیگری فعالیت خود را به خوبی مایکروسافت مدیریت نمی‌کند. به دلیل همین قدرت مدیریت است که سیطره مایکروسافت بر بازار ادامه‌خواهد‌یافت. این کتاب دوازده راز مربوط به شیوه مدیریت مایکروسافت را برایتان باز خواهد گفت. رازهایی که در طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های تجاری کارایی دارد. آیا جامه عمل پوشاندن به این دواده عنصر اساسی تضمین کننده موفقیت خواهد‌بود؟ نه، زیرا چه بسا رقیب شما به همین دوازده راز بهتر عمل‌کند. آیا باید دوازده عنصر اساسی را همانگونه که در کتاب ترسیم شده‌است، به اجرا در آوردید؟ خیر، زیرا شرکتها و موقعیتها با یکدیگر متفاوتند. این کتاب باید راهنما باشد، نه نسخه اجرایی شما.

نام

تاریخ ۱۳:۲۵ ۹۹.۰۴.۲۲

امتیاز


0px
0px
 • پیش درامد:لباس جدید امپراطور
 • مقدمه:نیرو را احساس کنید
 • ۱ سیطره برتمام جهان
 • ۲ پنج درصداستثنایی
 • ۳ به خاطر شرکت خطر کنید
 • ۴ به استقبال شکست بروید
 • ۵ مدیران شایسته اند
 • ۶ عمل عمل عمل
 • ۷ ساردین در برابر میگو
 • ۸ اندازه مهم نیست
 • ۹ بیل مراقب است
 • ۱۰ روح جمعی
 • ۱۱ خردمند باشید
 • ۱۲ خانه ای دور از خانه
 • سخن اخر:گرگ در مرغدانی
 • درباره نویسنده
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
عنوان و نام پدیدآور: جادوی بیل گیتس ( دوازده راز مدیریت موفق مایکروسافت)/ دیوید تیلن شرلی
مترجم: رضا افتخاری
شابک: ۳-۹۵-۵۸۲۸-۹۶۴
 • پیش درامد:لباس جدید امپراطور
 • مقدمه:نیرو را احساس کنید
 • ۱ سیطره برتمام جهان
 • ۲ پنج درصداستثنایی
 • ۳ به خاطر شرکت خطر کنید
 • ۴ به استقبال شکست بروید
 • ۵ مدیران شایسته اند
 • ۶ عمل عمل عمل
 • ۷ ساردین در برابر میگو
 • ۸ اندازه مهم نیست
 • ۹ بیل مراقب است
 • ۱۰ روح جمعی
 • ۱۱ خردمند باشید
 • ۱۲ خانه ای دور از خانه
 • سخن اخر:گرگ در مرغدانی
 • درباره نویسنده
 • پیش درامد:لباس جدید امپراطور
 • مقدمه:نیرو را احساس کنید
 • ۱ سیطره برتمام جهان
 • ۲ پنج درصداستثنایی
 • ۳ به خاطر شرکت خطر کنید
 • ۴ به استقبال شکست بروید
 • ۵ مدیران شایسته اند
 • ۶ عمل عمل عمل
 • ۷ ساردین در برابر میگو
 • ۸ اندازه مهم نیست
 • ۹ بیل مراقب است
 • ۱۰ روح جمعی
 • ۱۱ خردمند باشید
 • ۱۲ خانه ای دور از خانه
 • سخن اخر:گرگ در مرغدانی
 • درباره نویسنده
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00