اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
تجارت جنگ است Business is war!
۰ از ۱۷ فصل
نسخه دیجیتال
نسخه صوتی
نسخه چاپی

کتاب تجارت جنگ است اثری است از ال ریس و جک تروت به ترجمه هدایت طریقی نژاد و چاپ انتشارات هورمزد. کتاب پیش رو در حقیقت برای آن دسته از صاحبان مشاغل و شرکت های تجاری نگارش شده که نسبت به همتایان خود سهم کمتری از تجارت دارند و به نوعی رقبایی کوچک به شمار می آیند، تا با دانستن اصول موفقیت، خود را برای مبارزه در جنگ تجارت آماده سازند و به جای اینکه در آینده سهم کوچک خود را در این عرصه از دست بدهند با پیروزی هایی که حاصل می کنند قدرتمند تر از گذشته پا برجا بمانند. البته نکات مطرح شده در کتاب برای صاحبان کسب و کارهای قدرتمند نیز ثمربخش است و سبب می شود تا در موضع قدرت باقی بمانند.

فهرست مطالب
متن
صوت
فهرست مطالب

 • مقدمه: بازار تجاری، جنگ است.
 • بخش ۱: ۲۵۰۰ سال جنگ
 • بخش ۲: اصل قدرت
 • بخش ۳: برتری وضیت دفاعی
 • بخش ۴: دوران جدید رقابت
 • بخش ۵: ماهیت منطقه نبرد
 • بخش ۶: چهارچوب استراتژیک
 • بخش ۷: اصول جنگ تدافعی
 • بخش ۸: اصول جنگ تهاجمی
 • بخش ۹: اصول جنگ جناحی
 • بخش ۱۰: اصول جنگ چریکی
 • بخش ۱۱: جنگ کولا
 • بخش ۱۲: جنگ آبجو
 • بخش ۱۳: جنگ برگر
 • بخش ۱۴: جنگ کامپیوتر
 • بخش ۱۵: استراتژی و تاکتیک
 • بخش ۱۶: فرماندهان دنیای تجارت

عنوان و نام پدیدآور: تجارت جنگ است!/ اَل ریس، جک تروت
مترجم: محمود حمیدخانی
سال چاپ: ۱۳۸۳
شابک: ۷-۵-۹۴۲۰۶-۹۶۴

فهرست مطالب
برای پخش صوت، فصل مورد نظر را انتخاب کنید.

این کتاب فاقد فایل صوتی می باشد.

نام مهمان

تاریخ ۲۰:۳۳ ۹۸.۰۹.۱۴

امتیاز

0