اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
بیگانه Alien 1
۱۶۲۰
۰ از ۱ فصل


از این نامه متوجه نشدم مادرم دقیقا امروز مرده است یا دیروز :
در مارنگو آسایشگاه سالمندانی بود که مادرم را به آنجا برده بود. فاصله ی آن تا شهر الجزیره بیست و چهار کیلومتر است. ساعت 2 بعدازظهر با اتوبوس خودم را به آنجا رساندم تا بتوانم تا صبح پیش جسدش بیدار بمانم و بعد از مراسم خاکسپاری زود برگردم .هرچند که رییس نمی خواست ولی برای این اتفاق مهم نمی توانست با مرخصی من موافقت نکند و فقط دو روز مرخصی به من داده بود.

نام

تاریخ ۱۳:۲۸ ۹۹.۰۴.۲۲

امتیاز


0px
0px
  • مقدمه
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
نویسند:هآلبر کامو
مترجم:مرضیه صادقی زاده
انتشارات: بهشت گمشده
نوبت چاپ :اول1398
چاپخانه:جعفر
تیتراژ:1000نسخه
شابک-2-63-7435-600-978
قیمت:28000تومان
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00