اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
انسان در جستجوی معنا Man in search of meaning
۱۸۸۱
۰ از ۷۹ فصل


ویکتور امیل فرانکل‌ (۱۹۹۷- ۱۹۰۵)، روانپزشک اتریشی و پدیدآورنده معنادرمانی (لوگوتراپی) است.

فرانکل اگزیستانسیالیست بود. او واژه «هستی نژندی» را در مورد اختلال عاطفی ابداع کرد و اختلال عاطفی را حاصل عدم توانایی فرد در یافتن معنا برای زندگی می‌دانست. به نظر فرانکل آزادی به معنای رهایی از سه چیز است: ۱ـ غریزه‌ها ۲ـ خوی‌ها و عادت‌ها ۳ـ محیط.

در زمینه «نظریه شخصیت» فرانکل معتقد است در آدمی انگیزه‌ای بنیادی وجود دارد و آن «اراده معطوف به معنا» است.

مکتب روان‌شناسی لوگوتراپی یا معنا درمانی که ویکتور فرانکل بنا نهاد امروز یکی از مکاتب مطرح روان‌شناسی در جهان است.

«انسان در جستجوی معنا» روایت تجربیات او در دوران فاجعه‌باری است که به عنوان یک یهودی در اردوگاه‌های کار اجباری آلمان نازی حضور داشت و در خلال آن، به اهمیت معنای زندگی برای انسان در سخت‌ترین شرایط می‌پردازد.

فرانکل در این کتاب تجربه و آزمون‌هایی را تبیین می‌‌کند که باعث ایجاد و توسعه‌‌ روش درمانی «لوگوتراپی» شد. او مدت زیادی در اردوگاه کار اجباریِ نازیان، اسیر بود و همه چیز خود را از دست داد: پدر، مادر و همسرش یا در اردوگاه اسیران به کوره‌‌های آدم‌‌سوزی سپرده شدند یا از بیماری جان سپردند.

خواهرش تنها فرد خانواده بود که از اردوگاه‌‌های کار اجباری جان به سلامت برد اما با وجود اینکه وی همه چیز خود را از دست داده بود و همه‌‌ ارزش‌هایش را فنا شده می‌دید، باز هم با وجود رنجِ گرسنگی، سرما، بی‌رحمی و خشونت و نیز هر لحظه در انتظار مرگ بودن، زندگی را شایسته و ارزشمند می‌دانست.

نام

تاریخ ۱۱:۲۴ ۹۹.۰۴.۱۸

امتیاز


0px
0px
 • مقدمه گوردن آلپورت
 • بخش اول: تجربه‌های یک روان‌شناس در اردوگاه اسرای نازی
 • گزینش فعال و منفعل
 • زندانی شماره ۱۱۹۱۰۴
 • مرحله اول: ورود به اردوگاه
 • ایستگاه قطار آشویتز
 • اولین گزینش
 • مراسم ضدعفونی
 • تنها دارایی باقیمانده: بدن عریان
 • اولین واکنش‌ها
 • به سیم خاردار زدن
 • مرحله دوم: زندگی در اردوگاه
 • بی‌احساسی
 • دلشکستگی واقعی
 • توهین
 • رویاهای زندانیان
 • گرسنگی
 • مسایل جنسی
 • بی‌عاطفگی
 • سیاست و مذهب
 • جلسه اظهار ارواح
 • غنی شدن زندگی معنوی
 • وقتی چیزی برای از دست دادن نمانده است
 • زندگی در تخیلات
 • ناز و نیاز در خلوت تخیلات
 • هنر در اردوگاه
 • شوخ طبعی در اردوگاه
 • حسادت به زندانیان عادی
 • خوش‌شانسی یعنی زجر نکشیدن
 • در اردوگاه بیماران
 • آرزوی تنها بودن
 • بازی سرنوشت
 • آخرین بازی سرنوشت
 • نقشه فرار
 • تحریک پذیری
 • آزادی درونی
 • سرنوشت: موهبت الهی
 • زندگی موقت
 • اسپینوزا: آموزگار زندگی
 • سوال درباره معنای زندگی
 • شجاعت تحمل رنج
 • آنچه در انتظارمان است
 • چند سخن به موقع
 • موثر واقع شدن یک روان‌شناس
 • روان‌شناسی نگهبانان اردوگاه
 • مرحله سوم: روان‌شناسی زندانی آزادشده
 • توهم زدایی
 • بخش۲: معنای لوگوتراپی(معنا درمانی)
 • معنا جویی
 • ناکامی وجودی
 • نوروز نووژنیک
 • نوو ـ دینامیک
 • خلا وجودی
 • معنای زندگی
 • جوهر وجود
 • معنای عشق
 • معنای رنج
 • مسائل فرابالینی
 • داستانی از لوگودراما
 • ابرمعنا
 • موقت بودن زندگی
 • لوگوتراپی:تکنیکی فراگیر
 • نوروز جمعی
 • انتقاد از جبرگرایی مطلق
 • ایمان روان‌پزشکی
 • انسانی شدن دورباره روان‌پزشکی
 • بخش۳: پیوست ۱۹۹۲
 • خوش بینی تراژیک
 • بخش ۴: زندگی‌نامه فرانکل
 • بخش۵:راهنمای نظریه
 • وجدان
 • خلا اگزیستانسیال(خلا وجودی)
 • احساس گناه جمعی
 • بیماری‌های روانی
 • یافتن معنا
 • معنای غایی
 • روان درمانی
 • اگزیستانسیالیسم چیست؟
 • بخش۶: لغت‌نامه
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
عنوان و نام پدیدآور: انسان در جستجوی معنا/ ویکتور فرانکل
مترجم: مهدی گنجی
ویراستار: دکتر حمزه گنجی
سال چاپ: ۱۳۹۲
نوبت چاپ: اول
شابک: ۰-۸۹-۷۶۰۹-۹۶۴-۹۷۸
 • مقدمه گوردن آلپورت
 • بخش اول: تجربه‌های یک روان‌شناس در اردوگاه اسرای نازی
 • گزینش فعال و منفعل
 • زندانی شماره ۱۱۹۱۰۴
 • مرحله اول: ورود به اردوگاه
 • ایستگاه قطار آشویتز
 • اولین گزینش
 • مراسم ضدعفونی
 • تنها دارایی باقیمانده: بدن عریان
 • اولین واکنش‌ها
 • به سیم خاردار زدن
 • مرحله دوم: زندگی در اردوگاه
 • بی‌احساسی
 • دلشکستگی واقعی
 • توهین
 • رویاهای زندانیان
 • گرسنگی
 • مسایل جنسی
 • بی‌عاطفگی
 • سیاست و مذهب
 • جلسه اظهار ارواح
 • غنی شدن زندگی معنوی
 • وقتی چیزی برای از دست دادن نمانده است
 • زندگی در تخیلات
 • ناز و نیاز در خلوت تخیلات
 • هنر در اردوگاه
 • شوخ طبعی در اردوگاه
 • حسادت به زندانیان عادی
 • خوش‌شانسی یعنی زجر نکشیدن
 • در اردوگاه بیماران
 • آرزوی تنها بودن
 • بازی سرنوشت
 • آخرین بازی سرنوشت
 • نقشه فرار
 • تحریک پذیری
 • آزادی درونی
 • سرنوشت: موهبت الهی
 • زندگی موقت
 • اسپینوزا: آموزگار زندگی
 • سوال درباره معنای زندگی
 • شجاعت تحمل رنج
 • آنچه در انتظارمان است
 • چند سخن به موقع
 • موثر واقع شدن یک روان‌شناس
 • روان‌شناسی نگهبانان اردوگاه
 • مرحله سوم: روان‌شناسی زندانی آزادشده
 • توهم زدایی
 • بخش۲: معنای لوگوتراپی(معنا درمانی)
 • معنا جویی
 • ناکامی وجودی
 • نوروز نووژنیک
 • نوو ـ دینامیک
 • خلا وجودی
 • معنای زندگی
 • جوهر وجود
 • معنای عشق
 • معنای رنج
 • مسائل فرابالینی
 • داستانی از لوگودراما
 • ابرمعنا
 • موقت بودن زندگی
 • لوگوتراپی:تکنیکی فراگیر
 • نوروز جمعی
 • انتقاد از جبرگرایی مطلق
 • ایمان روان‌پزشکی
 • انسانی شدن دورباره روان‌پزشکی
 • بخش۳: پیوست ۱۹۹۲
 • خوش بینی تراژیک
 • بخش ۴: زندگی‌نامه فرانکل
 • بخش۵:راهنمای نظریه
 • وجدان
 • خلا اگزیستانسیال(خلا وجودی)
 • احساس گناه جمعی
 • بیماری‌های روانی
 • یافتن معنا
 • معنای غایی
 • روان درمانی
 • اگزیستانسیالیسم چیست؟
 • بخش۶: لغت‌نامه
 • مقدمه گوردن آلپورت
 • بخش اول: تجربه‌های یک روان‌شناس در اردوگاه اسرای نازی
 • گزینش فعال و منفعل
 • زندانی شماره ۱۱۹۱۰۴
 • مرحله اول: ورود به اردوگاه
 • ایستگاه قطار آشویتز
 • اولین گزینش
 • مراسم ضدعفونی
 • تنها دارایی باقیمانده: بدن عریان
 • اولین واکنش‌ها
 • به سیم خاردار زدن
 • مرحله دوم: زندگی در اردوگاه
 • بی‌احساسی
 • دلشکستگی واقعی
 • توهین
 • رویاهای زندانیان
 • گرسنگی
 • مسایل جنسی
 • بی‌عاطفگی
 • سیاست و مذهب
 • جلسه اظهار ارواح
 • غنی شدن زندگی معنوی
 • وقتی چیزی برای از دست دادن نمانده است
 • زندگی در تخیلات
 • ناز و نیاز در خلوت تخیلات
 • هنر در اردوگاه
 • شوخ طبعی در اردوگاه
 • حسادت به زندانیان عادی
 • خوش‌شانسی یعنی زجر نکشیدن
 • در اردوگاه بیماران
 • آرزوی تنها بودن
 • بازی سرنوشت
 • آخرین بازی سرنوشت
 • نقشه فرار
 • تحریک پذیری
 • آزادی درونی
 • سرنوشت: موهبت الهی
 • زندگی موقت
 • اسپینوزا: آموزگار زندگی
 • سوال درباره معنای زندگی
 • شجاعت تحمل رنج
 • آنچه در انتظارمان است
 • چند سخن به موقع
 • موثر واقع شدن یک روان‌شناس
 • روان‌شناسی نگهبانان اردوگاه
 • مرحله سوم: روان‌شناسی زندانی آزادشده
 • توهم زدایی
 • بخش۲: معنای لوگوتراپی(معنا درمانی)
 • معنا جویی
 • ناکامی وجودی
 • نوروز نووژنیک
 • نوو ـ دینامیک
 • خلا وجودی
 • معنای زندگی
 • جوهر وجود
 • معنای عشق
 • معنای رنج
 • مسائل فرابالینی
 • داستانی از لوگودراما
 • ابرمعنا
 • موقت بودن زندگی
 • لوگوتراپی:تکنیکی فراگیر
 • نوروز جمعی
 • انتقاد از جبرگرایی مطلق
 • ایمان روان‌پزشکی
 • انسانی شدن دورباره روان‌پزشکی
 • بخش۳: پیوست ۱۹۹۲
 • خوش بینی تراژیک
 • بخش ۴: زندگی‌نامه فرانکل
 • بخش۵:راهنمای نظریه
 • وجدان
 • خلا اگزیستانسیال(خلا وجودی)
 • احساس گناه جمعی
 • بیماری‌های روانی
 • یافتن معنا
 • معنای غایی
 • روان درمانی
 • اگزیستانسیالیسم چیست؟
 • بخش۶: لغت‌نامه
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00