اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
آشنایی با قرآن 1 Introduction to Quran 1
۲۰۲۹
- - - - -
۰ از ۴ فصل


کتاب آشنایی با قرآن جلد اول، حاصل پنج سخنرانى استاد شهید آیت‌اللّه‌ مطهرى در دانشگاه صنعتى شریف به سال ۱۳۵۲ است.
شناخت قرآن، نامى‌ست که خود استاد براى این سلسله سخنرانی‌ها انتخاب کرده بودند. بنا بود مدخلى باشد براى یک رشته از بحث‌هاى عمیق و اساسى عقیدتى که عبارت بود از: خدا در قرآن، قرآن در قرآن، پیامبر در قرآن، انسان در قرآن، تاریخ در قرآن، شناخت در قرآن و ... که مجموعه‌اى پر شماره و غنى از معارف و اندیشه‌هایى را که در اسلام، این آخرین و کاملترین پیام الهى مندرج است در برمى‌گرفت.
تنظیم این مقاله در ماه‌هاى اول پس از شهادت استاد و قبل از تشکیل «شوراى نظارت» انجام شده و ویراستار مطالب آن متفکر شهید را به قلم خود در آورده است.
در مجموعه کتاب ۱۴ جلدى آشنایى با قرآن سلسله مباحث تفسیرى استاد شهید مطهرى در سال‌هاى قبل از پیروزى انقلاب اسلامى است که عمدتاً در بین سال‌هاى ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ شمسى انجام شده است. جلد اول این مجموعه مقدمه و پیش‌درآمدى بر این سلسله مباحث محسوب مى‌شود که در آن به مسائلى همچون زبان قرآن، مخاطب‌هاى قرآن، عقل از دیدگاه قرآن و... پرداخته شده است. در مجلدات بعدى تفسیر آیاتى از برخى سور قرآن از جمله حمد، بقره، انفال، توبه، نور و تقریباً جزء سى‌ام قرآن انجام شده است. ویژگى ممتاز این مباحث، توجه به مسائل و موضوعات فکرى و اجتماعى روز در حین تفسیر آیات قرآنى است که موجب تازگى و زنده بودن این مباحث گردیده است. ویژگى دیگر بیان روشن و روان آن است.


نام

تاریخ ۱۰:۵۶ ۹۹.۰۴.۱۸

امتیاز


0px
0px
 • شناخت قرآن
 • شناخت تحلیلی قرآن
 • عقل از دیدگاه قرآن
 • نظر قرآن درباره قلب
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
عنوان و نام پدیدآور: آشنایی با قرآن 1 / شهید مرتضی مطهری
شابک: 9-53-6760-622-978
 • شناخت قرآن
 • شناخت تحلیلی قرآن
 • عقل از دیدگاه قرآن
 • نظر قرآن درباره قلب
 • شناخت قرآن
 • شناخت تحلیلی قرآن
 • عقل از دیدگاه قرآن
 • نظر قرآن درباره قلب
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00