اعتبار
۰ تومان
اشتراک
بدون اشتراک
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف


استان شماره گیرنده
  • ثبت کد تخفیف
  • افزایش اعتبار

کتابلت با حفظ کامل حقوق مادی و معنوی اثر، امکان کپی، اشتراک و انتقال کتاب ها را در سیستم های دیگر ندارد.
هر کاربر تنها می تواند با 3 دستگاه (به عنوان مثال گوشی، تبلت، کامپیوتر شخصی) از فایل خریداری شده بهره ببرد.
در کتاب های غیر رایگان، با اجازه و درخواست ناشر قسمتی باز گذاشته می شود تا کاربر بتواند پس از مطالعه و در صورت نیاز، اقدام به خرید نماید.
کتابلت این امکان را فراهم نموده است که کاربران به صورت آنلاین کتاب را خریداری نموده و پس از دانلود کتاب، بدون نیاز به اینترنت آن را مطالعه نمایند.