اعتبار
۰ تومان
اشتراک
بدون اشتراک
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف


استان شماره گیرنده
  • ثبت کد تخفیف
  • افزایش اعتبار

1- خدمات کتابلت چیست؟
کتابلت فروشگاه الکترونیک کتاب و جملات مختلف است که در آن علاوه بر امکان خرید فایل های دیجیتال، با معرفی و ارائه کتاب های مختلف امکان خرید و دسترسی کتب چاپی را نیز در اختیار شما قرار می دهد.
2-  آیا همهی کتاب های کتابلت پولی هستند؟
خیر، تعداد زیادی از کتاب های موجود در کتابلت رایگان هستند و شما می توانید فایل آنها را دراختیار داشته باشید.

3- قیمت کتاب های کتابلت چگونه اند؟
کتاب های بارگذاری شده براساس نظر ناشر و مؤلف قیمت گذاری می شوند. البته بدیهی است که به دلیل حذف چاپ کاغذی قیمت ها قیمت ها شکسته شده و با قیمت پایین تر ( - تا –درصد) پشت جلد، عرضه می شوند.

4- کتاب های خریداری شده از کتابلت را به چه صورت می توان مطالعه نمود؟
کتاب هاب خریداری شده از کتابلت در اپلیکیشن کتابلت و در قسمت کتابخانه من قرار می گیرند.
پس از خرید کتاب، فایل خودبه خود دانلود شده و در این قسمت ذخیره می شود. کتابلت این ویژگی را فراهم آورده است که در زمان مطالعه شما از هر صفحه که از ادامه مطالعه دست نگه داشته اید، برای مراجعه مجدد به همان صفحه رفته و ادامه مطالعه را انجام دهید.
5- چگونه باید از کتابلت کتاب خرید؟
برای خرید کتاب چه به صورت فایل و چه به صورت نسخه چاپی، پس از ورود به سامانه کتابلت و ثبت نام در آن،با مشخص نمودن کتاب ها در سبد خرید بعد از پرداخت در درگاه الکترونیک، کتاب های مدنظر در کتابخانه شما قرار می گیرد.